Pozvánka na valnou hromadu


V pátek 13.1.2017 od 17:30 hod proběhne valná hromada FC Westra Sousedovice…

Výkonný výbor FC WESTRA Sousedovice si Vás dovoluje pozvat na:

VALNOU HROMADU, KTERÁ SE BUDE KONAT V PÁTEK  13.1.2017 OD 17:30 HOD. V SÁLE POHOSTINSTVÍ V SOUSEDOVICÍCH

PROGRAM:

ZAHÁJENÍ,SCHVÁLENÍ PROGRAMU

SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU

VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE

ZPRÁVA O ČINNOSTI VV

VOLBA NOVÝCH ČLENŮ VV

DISKUZE

USNESENÍ

ZÁVĚR

 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO